امور مالی

مشتریان گرامی جهت انجام امور مالی می توانید از طریق لینک های زیر اقدام نمائید :

شماره حساب :

دریافت شماره کارت و حساب شرکت و روش های پرداخت وجه

پرداخت آنلاین وجه :

پرداخت آنلاین بابت تسویه فاکتور ، پرداخت بدهی و … به حساب شرکت

ثبت رسید پرداخت وجه :

در صورتی که پرداختی به حساب شرکت داشته اید ، رسید پرداخت را ثبت نمائید.

تمدید اشتراک :

در صورتی که مدت اشتراک شما رو به پایان می باشد ، میتوانید جهت تمدید آنلاین اقدام نمائید.