امور مالی

مشتریان گرامی از طریق لینک های زیر میتوانید امور مالی خود را انجام دهید.

شماره حساب

دریافت شماره کارت و حساب شرکت و روش های پرداخت وجه

پرداخت آنلاین وجه​

پرداخت آنلاین بابت تسویه فاکتور ، پرداخت بدهی و … به حساب شرکت​

ثبت رسید پرداخت وجه

در صورتی که پرداختی به حساب شرکت داشته اید ، رسید پرداخت را ثبت نمائید.

تمدید اشتراک فروشگاه

در صورتی که اشتراک شما به پایان رسیده است ، میتوانید جهت تمدید اقدام نمائید.